LITE ATT TÄNKA PÅ OCH INSPIRATIONSMATERIAL

Mörker eller ljus

Historien om Andrej och Vova framkallar många olika känslor och intryck, framförallt slutet. Den vanliga vuxentolkningen är att pojkarna går under i sin jakt på mamman, medan barnen upplever att pojkarna verkligen hittar mamman. Boken ger inget entydigt svar, utan det är upp till läsaren att tolka och skapa sin version. Regissören Sara Ekman har valt att gå mer åt det hoppfulla. Inom cancervården av barn finner man att barns lek och fantasi är minst lika smärtlindrande som morfin. Sara menar att pojkarnas gemensamma lek och fantasi hjälper när de är hungriga och trötta.

Tidningen Sydsvenskan hade under hösten 2012 en artikelserie om barn som förlorar en förälder.

Läs mer på www.sydsvenskan.se/inpa-livet/livets-slut

I Lund finns en ideell förening, Sunnanäng, som erbjuder professionellt stöd till barn och unga som förlorat en förälder. Att mista en förälder under uppväxten är en svår och smärtsam händelse. Det känns ofta som om hela livet slagits i spillror. Man använder t ex aldrig uttrycket “gå bort”, utan man säger som det är: att föräldern är död. www.sunnanang.se


Att tänka på när du möter barn i sorg

  • Eftersträva en öppen och ärlig kommunikation
  • Använd inte omskrivningar som ”resa” eller ”sömn” för döden
  • Visa egna känslor
  • Ge tid för tanke och känslomässig bearbetning
  • Gör sorgen synlig med ljus, kort, blommor eller besök vid gravplatsen
  • Prata med barnet om eventuella skuldkänslor
  • Bevara kontinuiteten i barnets vardag: hem – skola – fritid

Källa: Atle Dyregrov: “Barn i sorg”

Ladda ner inspirationsmaterial.